Opvang & onderwijs op maat


De Linge biedt kinderopvang en peutergroepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze medewerkers luisteren en kijken goed naar uw kind om op het juiste moment uw kind aan te bieden wat het in die fase nodig heeft. Daarbij vinden we het belangrijk om kinderen te helpen om zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en respect te hebben voor zichzelf en anderen. Met vaste pedagogische medewerkers en in een vast dagritme bieden wij uw kind structuur, rust, regelmaat, vertrouwen en veiligheid.

Peutergroep en/of kinderopvang

Het aanbod vanuit één organisatie maakt het mogelijk om de kwaliteit van het peutergroepen en de flexibele tijden van kinderopvang op maat te combineren. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de vraag van ouder én kind. Bovendien betaalt u bij De Linge alleen de uren opvang die u nodig heeft. Natuurlijk is er ook vakantieopvang mogelijk, zowel bij de dagopvang als de BSO.

BSO vanaf vier jaar

Na de vierde verjaardag kan uw kind vanuit de dagopvang of peutergroep doorstromen naar het basisonderwijs en eventueel de buitenschoolse opvang (voor en/of na school) van het IKC.