Locaties kinderopvang en peutergroepen


Kinderopvang is er voor kinderen van 0-4 jaar en peutergroepen zijn er voor kinderen van 2-4 jaar. De tijden van de peutergroep sluiten vaak niet aan bij het werk van de ouders. De Linge biedt daarom ouders de mogelijkheid om de peutergroep en kinderopvang met elkaar te combineren. Dit kan bijvoorbeeld door de tijden van de peutergroep te verlengen of door dit te combineren met kinderopvang. Wij bieden kinderopvang en peutergroepen aan op onderstaande locaties:

Kinderopvang en peutergroepen:

Aparte peutergroepen (niet geïntegreerd in een IKC van De Linge)