Tarieven


De Linge werkt met meerdere tarieven voor de dagopvang en de peutergroepen. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 of 52 weken, de mate van flexibiliteit van het rooster en de incidentele en/of extra opvang. De laagste uurprijs geldt voor een vaste 52-weken overeenkomst.

Informatie facturering periode tot 6 april 2020 (sluiting in verband met corona)

Hier vindt u informatie over de facturering in de periode dat de kinderopvang alleen geopend is voor kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen:

Informatie facturering Kinderopvang De Linge

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

De maximum uurprijs waarover ouders toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor dagopvang in 2020 € 8,17 per uur.

Overzicht tarieven 2020 dagopvang 0-4 jaar en peuteropvang 2-4 jaar

52 weken op maat: vast rooster dagopvang of peuteropvang

 • Waarvan 6 uur aaneengesloten
 • Gegarandeerde plaatsing
€ 8,52
40 (school)weken op maat: vast rooster dagopvang 40 (school)weken

 • Waarvan 6 uur aaneengesloten
 • Gegarandeerde plaatsing
€ 9,15
52 weken flexibele dagopvang of peuteropvang

 • Alleen op basis van 52 weken.
 • Maandelijks wisselend rooster en wisselende tijden.
 • Maandelijkse kosten op basis van minimale afname van 52 uur/maand.
 • De kosten van deze minimale afname worden maandelijks in rekening gebracht.
 • Bij tijdig aangeleverd rooster is plaatsing gegarandeerd.
€ 9,83
Vakantieopvang dagopvang 0-4 jaar en peuteropvang 2-4 jaar

 • Minimale afname 4 weken (32 uur) per kalenderjaar.
 • Minimale jaarkosten op basis van 32 uur.
 • Bij tijdig aangeleverd rooster is plaatsing gegarandeerd.
€ 9,83
Extra opvang dagopvang of peuteropvang

 • Opvang buiten de overeenkomst.
 • Ook mogelijk in vakanties.
 • Ook voor ouders zonder vakantieopvang.
 • Beroepskracht-Kind Ratio leidend (= plaatsing alleen mogelijk binnen bestaande bezetting).
€ 9,95

 

Overzicht tarieven 2020 peutergroep 2-4 jaar

Peuterplaats 40 (school)weken, vaste tijden, vast rooster

 • Verplichte afname: 2 dagdelen.
 • Peuterplaats met ingang van 2020 8 uur per week (320 uur/jaar).
 • Eén keer ruilen per maand mogelijk binnen Beroepskracht-Kind Ratio (= plaatsing alleen mogelijk binnen bestaande bezetting).
€ 8,52
Peuterplaats Voorschoolse Educatie

 • Voorschoolse Educatie met ingang van 2020 verplichte afname van 16 uur per week (640 uur/jaar).
 • Aanbod afhankelijk van mogelijkheden locatie.
€ 8,52
Vakantieopvang peutergroep

 • Beroepskracht-Kind Ratio (=plaatsing alleen mogelijk binnen bestaande bezetting).
 • Aanbod afhankelijk van mogelijkheden op locatie.
€ 9,83

 

Geen recht op kinderopvangtoeslag?

Dan geldt voor de peutergroep een inkomensafhankelijk tarief. Minimale afname is 2 dagdelen per week, 8 uur in totaal.

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u vanaf slechts €18,13 per maand. Voor alle inkomensafhankelijke tarieven verwijzen we u naar de Informatiebrief tarieven kinderopvang De Linge – 2020.

 

Voorschoolse educatie (VVE – op basis van 40 weken)

Recht op  kinderopvangtoeslag

– minimaal 16 uur per week, prijs per uur: € 8,52

Geen recht op kinderopvangtoeslag

– inkomensafhankelijk bijdrage, minimaal 16 uur per week, prijs per maand vanaf €36,27

Voor alle inkomensafhankelijke tarieven verwijzen we u naar de Informatiebrief tarieven kinderopvang De Linge – 2020.