Tarieven


De Linge werkt met meerdere tarieven voor de kinderopvang, peutergroep en buitenschoolse opvang. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 of 52 weken, de mate van flexibiliteit van het rooster en de incidentele en/of extra opvang. De laagste uurprijs geldt voor een 52-weken overeenkomst.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

De maximum uurprijs waarover ouders volgend jaar toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor dagopvang € 7,18 per uur en voor buitenschoolse opvang € 6,69 per uur.

Overzicht tarieven 2017

Dagopvang Prijs per uur

40 weken € 7,31

40 weken wisselend rooster en wisselende tijden € 7,42

52 weken € 7,17

52 weken wisselend rooster en wisselende tijden € 7,28

Vakantieopvang (1-12 weken) € 7,46

Extra opvang € 7,53

 

Buitenschoolse opvang Prijs per uur

40 weken € 7,24

40 weken wisselend rooster en wisselende tijden € 7,35

52 weken € 7,10

52 weken wisselend rooster en wisselende tijden € 7,20

Vakantieopvang (1-12 weken) € 7,35

Extra opvang € 7,42

Strippenkaart 5 of 10 uur € 7,42

 

Peutergroepen en peuteropvang Prijs per uur

40 weken rooster € 7,31

Strippenkaart lunch 5 of 10 keer € 7,31

 

VVE (op basis van 40 weken)

Recht op  kinderopvangtoeslag

– minimaal 12 uur per week, prijs per uur: € 7,31

Geen recht op kinderopvangtoeslag

– inkomensafhankelijk bijdrage, minimaal 12 uur per week, tarieven zoals hieronder vermeld

 

Voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, hanteren we voor de peutergroepen onderstaande inkomensafhankelijke tarieven. Dit geldt alleen bij een afname van 2 dagdelen per week, 6 uur in totaal

Prijs per maand

Inkomen lager dan € 18.485,- € 11,20

Van € 18.486 tot € 28.421,- € 12,40

Van € 28.422 tot € 39.109,- € 20,80

Van € 39.110 tot € 53.193,- € 31,20

Van € 53.194 tot € 76.462,- € 52,20

Van € 76.463,- tot € 105.905,- € 86,40

Hoger dan € 105.906,- € 98,40