Tarieven


De Linge werkt met meerdere tarieven voor de kinderopvang, peutergroep en buitenschoolse opvang. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 of 52 weken, de mate van flexibiliteit van het rooster en de incidentele en/of extra opvang. De laagste uurprijs geldt voor een vaste 52-weken overeenkomst.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

De maximum uurprijs waarover ouders volgend jaar toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor dagopvang in 2018 € 7,45 per uur.

Overzicht tarieven 2018

Dagopvang prijs per uur

40 weken € 7,53

52 weken € 7,39

52 weken wisselend rooster en wisselende tijden € 7,75

Vakantieopvang (1-12 weken) € 7,68

Extra opvang € 7,94

 

Peutergroepen en peuteropvang prijs per uur

40 weken rooster € 7,53

Strippenkaart lunch 5 of 10 keer € 7,75

Vakantieopvang peutergroep € 7,68

 

Voor ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, hanteren we voor de peutergroepen onderstaande inkomensafhankelijke tarieven. Deze gelden alleen bij een afname van 2 dagdelen per week, 6 uur in totaal.

Prijs per maand

Inkomen lager dan € 18.849,- € 10,60

Van € 18.850 tot € 28.981,- € 11,60

Van € 28.982 tot € 39.880,- € 20,60

Van € 39.881 tot € 54.242,- € 31,20

Van € 54.243 tot € 77.970,- € 53,-

Van € 77.971,- tot € 108.044,- € 88,40

Hoger dan € 108.045,- € 101,-

 

Voorschoolse educatie (VVE – op basis van 40 weken)

Recht op  kinderopvangtoeslag

– minimaal 12 uur per week, prijs per uur: € 7,53

Geen recht op kinderopvangtoeslag

– inkomensafhankelijk bijdrage, minimaal 12 uur per week, prijs per maand:

Inkomen lager dan € 18.849,- € 21,20

Van € 18.850 tot € 28.981,- € 23,20

Van € 28.982 tot € 39.880,- € 41,20

Van € 39.881 tot € 54.242,- € 62,40

Van € 54.243 tot € 77.970,- € 106,-

Van € 77.971,- tot € 108.044,- € 176,80

Hoger dan € 108.045,- € 202,-