Tarieven


De Linge werkt met meerdere tarieven voor de dagopvang en de peutergroepen. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 of 52 weken, de mate van flexibiliteit van het rooster en de incidentele en/of extra opvang. De laagste uurprijs geldt voor een vaste 52-weken overeenkomst.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

De maximum uurprijs waarover ouders toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor dagopvang in 2019 € 8,02 per uur.

Overzicht tarieven 2019

Dagopvang prijs per uur

40 weken € 8,21

52 weken € 8,06

Flex-dagopvang € 8,45

Vakantieopvang (1-12 weken) € 8,37

Extra opvang € 8,65

 

Peutergroepen en peuteropvang prijs per uur

40 weken rooster € 8,21

Lunch per keer € 8,21

Vakantieopvang peutergroep € 8,37

 

Geen recht op kinderopvangtoeslag?

Dan geldt voor de peutergroep een inkomensafhankelijk tarief. Minimale afname is 2 dagdelen per week, 6 uur in totaal.

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u vanaf slechts €10,20 per maand. Voor alle inkomensafhankelijke tarieven verwijzen we u naar de Informatiebrief tarieven kinderopvang De Linge 2019.

 

Voorschoolse educatie (VVE – op basis van 40 weken)

Recht op  kinderopvangtoeslag

– minimaal 12 uur per week, prijs per uur: € 8,21

Geen recht op kinderopvangtoeslag

– inkomensafhankelijk bijdrage, minimaal 12 uur per week, prijs per maand vanaf €20,40

Voor alle inkomensafhankelijke tarieven verwijzen we u naar de Informatiebrief tarieven kinderopvang De Linge 2019.