Gezocht: enthousiaste en ambiteuze directeur voor Jenaplan-IKC Donatushof


Website

We zijn op zoek naar een IKC-directeur die:

 • ervaring heeft als leidinggevende op een (Jenaplan)school;
 • de Jenaplan-principes onderschrijft en uitdraagt;
 • ervaring heeft met werken binnen een Integraal Kindcentrum (een pré);
 • de opleiding ’Schoolleider Primair Onderwijs‘ of de opleiding Directeur Integraal Kindcentrum heeft gevolgd;
 • gemotiveerd is het Integraal Kindcentrum verder te ontwikkelen;
 • zich inzet de verbinding tussen beide locaties en tussen opvang en onderwijs verder te versterken;
 • de focus heeft op onderwijskundig leiderschap en competentiemanagement;
 • op charismatische, inspirerende en doortastende wijze leidinggeeft. Uitdagingen worden omgezet in successen;
 • een verbindende persoonlijkheid heeft met een hoge mate van sensitiviteit/inlevingsvermogen en gevoel voor verhoudingen;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • een klimaat schept waarin kinderen, ouders en medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd, gehoord en gewaardeerd voelen;
 • in staat is opbrengsten te optimaliseren vanuit resultaatgerichte afspraken;
 • draagvlak weet te creëren;
 • zichtbaar is op de werkvloer en de school weet te profileren.

Hier vind je de volledige vacaturetekst: De Linge zoekt een directeur Jenaplan-IKC Donatushof