Wat is een IKC?


IKC staat voor Integrale Kindcentra: onderwijs en opvang werken samen en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het kind. In onze kindcentra zijn sport, cultuur, jeugdzorg en welzijn belangrijke partners.

Iedereen binnen De Linge heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteuners vormen samen één team. De organisatie heeft een eenduidige sturing en één beleid. Ouders hebben in het IKC met één organisatie te maken en hebben één aanspreekpunt. Er hoeven geen aparte afspraken gemaakt te worden met de school, de peuterspeelzaal of de kinderopvang.

Binnen de vertrouwde omgeving van het IKC komen kinderen van 0 t/m 13 jaar gedurende de dag om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Ze kunnen hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. Kinderen worden zo optimaal ondersteund en gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Het programma ‘Andere Tijden’ heeft een animatie gemaakt die kort en bondig uitlegt wat een IKC is.