Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)


Samenstelling 2016-2017

 School Personeelsgeleding Oudergeleding
De Borgwal Mevr. Ria Slot Mevr. Marleen Kaijen
De Doornick Mevr. Marieke Wooning
Donatushof Mevr. Anita Houterman Dhr. Daan van Campen
Het Drieluik Mevr. Brenda van Beek Dhr. Patrick Werkman
Marang Mevr. Froukje Kersten
Pius X Dhr. Wouter Broens  Dhr. Stijn Bonnes
De Vlinderboom Mevr. Tamara Bulters
De Vonkenmorgen Dhr. Willy Evers  Mevr. Rebecca Scholten
De Wieling Mevr. Joyce Kemperman Mevr. Lianne van Ampting (vz)

In het schooljaar 2016-2017 vergadert de GMR op: 11 oktober, 15 december, 14 maart, 20 april en 20 juni. De vergaderingen vinden plaats op het Lingekantoor aan de Polseweg 13 in Huissen.

Notulen GMR vergadering

Verslag GMR-vergadering 11-10- 2016