Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)


Samenstelling 2017-2018

 School Personeelsgeleding Oudergeleding
De Borgwal  Thijs Rasing Marleen Kaijen
IKC De Doornick  Angelique Schennink
IKC Donatushof Anita Houterman Daan van Campen
IKC Het Drieluik  Monique van der Hoeven Patrick Werkman
Marang
IKC Pius X Henk Radstaake  Stijn Bonnes
De Vlinderboom Tamara Jansen-Bulters
IKC De Vonkenmorgen Willy Evers
De Wieling Joyce Kemperman Lianne van Ampting (vz)

In het schooljaar 2017-2018 vergadert de GMR op: 24 oktober, 14 december, 12 maart, 10 april en 14 juni. De vergaderingen vinden plaats op het Lingekantoor aan de Polseweg 13 in Huissen.