Strategisch beleid


Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen van De Linge streven ernaar het beste uit uw kind te halen. Wij zien onderwijs als dé sleutel voor kinderen tot groei, welzijn en gezondheid.

Het Strategisch_Beleidsplan_2016 beschrijft de gezamenlijke ambities tot 2020. Deze ambities zijn uitgewerkt in concrete actiepunten voor zowel opvang, onderwijs als de bedrijfsvoering binnen De Linge.

In het jaarverslag legt De Linge verantwoording af over het afgelopen jaar in de richting van ouders, gemeente, bestuur, personeel en medezeggenschap. In het jaarverslag kunt u terug lezen wat we hebben gedaan, hoe en waarom.

Strategisch beleidsplan 2016-2020: Passie voor leren 2.0

Strategisch_Beleidsplan_2016

Jaarverslag 2015

jaarverslag2015

Jaarverslag 2014

jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Bekijk hier de digitale bladerversie.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012