Tarieven BSO


De Linge werkt met meerdere tarieven voor buitenschoolse opvang. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 weken of Flex-BSO, en of u vakantieopvang en/of extra opvang afneemt. De laagste uurprijs geldt voor een vaste 40-weken overeenkomst.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

Overzicht tarieven 2019

Vast rooster 40 (school)weken

  • Voorschoolse en naschoolse opvang
€7,39
Flex-BSO

  • Maandelijks wisselend rooster en wisselende tijden
  • Afname even/oneven weken
  • Minimale afname: 1,5 uur aaneengesloten per week = 7 uur per maand
€7,59
Vakantieopvang (1-12 weken) €7,49
Extra opvang BSO

  • Leidster-kind ratio leidend
  • Ook in vakanties
  • Ook voor ouders die geen vakantieopvang afnemen
€7,75