Tarieven BSO


De Linge werkt met meerdere tarieven voor buitenschoolse opvang. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 weken of Flex-BSO, en of u vakantieopvang en/of extra opvang afneemt. De laagste uurprijs geldt voor een vaste 40-weken overeenkomst.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

Overzicht tarieven 2020

40 (school)weken op maat: vast rooster 40 (school)weken

 • Voorschoolse en naschoolse opvang.
 • Waarvan naschools 2 uur aaneengesloten.
 • Voor afname van alleen VSO geldt een minimale afname van 1,5 uur per week.
 • Gegarandeerde plaatsing.
€ 7,81
52 weken flexibele bso-opvang

 • Alleen op basis van 52 weken.
 • Maandelijks wisselend rooster en wisselende tijden.
 • Maandelijkse kosten op basis van minimale afname van 26 uur per maand.
 • De kosten van deze minimale afname worden maandelijks in rekening gebracht.
 • Bij tijdig aangeleverd rooster is plaatsing gegarandeerd.
€ 8,98
Vakantieopvang 4-13 jaar

 • Minimale afname 4 weken (32 uur) per kalenderjaar.
 • Minimale jaarkosten op basis van 32 uur.
 • Bij tijdig aangeleverd rooster is plaatsing gegarandeerd.
€ 8,98
Extra opvang BSO

 • BSO opvang buiten de overeenkomst.
 • Ook mogelijk in vakanties.
 • Ook voor ouders zonder vakantieopvang.
 • Beroepskracht-Kind Ratio leidend (=plaatsing alleen mogelijk binnen bestaande bezetting).
€ 9,95