Doornenburg: Gijsje


Adres: Blauwe Hoek 40, 6686 AE Doornenburg
Telefoon: 0481-422892
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur. De dagdelen waarop Voorschoolse Educatie (VVE) wordt aangeboden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend.

Peuterspeelzaal Gijsje is ondergebracht in basisschool De Doornick. Gijsje heeft de beschikking over één groepslokaal en een buitenspeelruimte met diverse speeltoestellen die vanuit het lokaal toegankelijk is.

Verlengde peuteropvang

Bij Gijsje is het mogelijk gebruik te maken van verlengde tijden voorafgaand of aansluitend aan de peutergroep. Deze mogelijkheid in combinatie met deelname aan de peuterspeelzaal valt onder de Toeslagregeling Kinderopvang. De openingstijden van verlengde opvang worden afgestemd op de behoefte van ouders. De minimale afname voorafgaand aan de peuterspeelzaal is een half uur, voor de aansluitende lunch wordt 1 uur gerekend.

Gijsje