Startblokken


Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze hebben belangstelling voor de dingen om hen heen en ook voor wat ‘grote’ mensen doen. Het liefst willen ze overal aan meedoen: óók schoonmaken, autorijden, boodschappen doen in het karretje. Ze kunnen dat nog niet echt maar ze ‘spelen’ de echte wereld. Daardoor groeien ze en leren ze de wereld kennen: Leren spelen dus, en leren door te spelen! Spel is daarmee een onmisbaar onderdeel is in de ontwikkeling van kinderen.

Spelend leren

Op de peutergroep wordt in thema’s gewerkt die aansluiten bij de wereld van kinderen. Zo wordt de wereld van thuis verbonden met de peutergroep en komen kinderen in aanraking met de diversiteit van de maatschappij. De thema’s worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief en zijn zichtbaar. Bijvoorbeeld door het inrichten van een verteltafel of aanpassing van bijvoorbeeld de huishoek in een winkel of garage. Kinderen mogen van thuis dingen meenemen die te maken hebben met het thema. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals een excursie naar de supermarkt of een knutsel-koffieochtend.

Deze werkwijze van Startblokken trekken wij ook door naar onze kinderdagverblijven. Minder intensief dan op de peuterspeelzaal, omdat de groep hier wezenlijk anders is. In een groep met baby’s en zeer jonge kinderen bepalen voeden, verzorgen en slapen een groot deel de invulling van de dag. Alle kinderen die gebruik maken van het kinderdagverblijf nemen vanaf het 2e jaar deel aan het programma van de peutergroep.