Visie en beleid


Jonge kinderen spelend laten leren en lerend laten spelen: dat is onze visie en passie en daar zit onze deskundigheid. Wij begeleiden uw kind en bereiden het voor op een zo goed mogelijke start op de basisschool.

peuterspeelzaal

Veiligheid, respect en betrokkenheid

Kernwaarden voor de peutergroepen van De Linge zijn veiligheid, respect en betrokkenheid. Een kind dat zich veilig voelt kan zich goed ontwikkelen. Het ervaart respect en vertrouwen, krijgt de ruimte om te onderzoeken en te experimenteren en zoekt zelf oplossingen voor problemen en bij conflicten. De pedagogisch medewerksters van de peutergroepen en de kinderopvang begeleiden en volgen samen met ouders de ontwikkeling van het kind.

Een kind communiceert op veel verschillende manieren. De medewerkster probeert de verschillende ‘talen’ van het kind te verstaan en zelf zo veelzijdig mogelijk met het kind te communiceren. Ze biedt mogelijkheden en materialen aan waarmee kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Spelend leren

Al spelend ontdekken peuters de wereld om hen heen, ontwikkelen zij zich en leren van en met elkaar. De pedagogisch medewerkster stimuleert deze ontwikkeling waarbij ze goed kijkt naar wat elk kind nodig heeft. Ze sluit aan bij wat het kind al kan en ondersteunt en stimuleert bij wat het (nog) niet zelfstandig kan.

Zo leren kinderen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uit te stralen. Peuters krijgen alle kansen zich individueel en in de groep te ontwikkelen vanuit ons motto: samen spelend leren met onderlinge verschillen.