Monthly Archives: oktober 2015


Studiedag 7 oktober


Op 7 oktober vond onze jaarlijkse Lingestudiedag plaats. De medewerkers van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisscholen en speciaal basisonderwijs namen deel aan deze dag. De dag stond in het teken van de nieuwe beleidsperiode: 2016-2020. Doel was te komen tot bouwstenen voor strategisch beleid op bestuursniveau en locatieniveau. Theo Pruyn (directeurbestuurder) presenteerde de visie voor de komende [...]

Lees verder