Basisscholen Donatushof en Mikado in Bemmel bundelen hun krachten


Met ingang van 1 augustus 2016 bundelen Jenaplan basisschool Donatushof en basisschool Mikado hun krachten. De twee basisscholen uit Bemmel gaan na de zomervakantie verder als Jenaplan Integraal Kindcentrum (IKC) Donatushof. Het nieuwe IKC biedt onderwijs én opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 Zowel ouders, scholen, gemeente als het overkoepelende bestuur van De Linge hebben het volste vertrouwen in deze fusie. “Het biedt de kinderen van beide scholen meer kansen en mogelijkheden nu we samen doorgaan als Integraal Kindcentrum,” zegt Mariken Goris, directeur van zowel Donatushof als Mikado. In het Integraal Kind Centrum staat de Jenaplanvisie centraal. “Donatushof is al vanaf 1966 een jenaplanschool. Dit sterke karakter willen we ook voor het nieuwe IKC behouden.”

Onderwijs op beide locaties

Jenaplan IKC Donatushof blijft onderwijs aanbieden op beide locaties aan de Dr. Hoijngstraat en de Flierenhofstraat. “De visie van Jenaplan is dat kinderen, jong en oud, van én met elkaar leren. Daarom kiezen wij er voor om op beide locaties onderwijs te geven aan kinderen van groep 1 t/m 8. Dit zet beide locaties in hun kracht en maakt dat ze gelijkwaardig zijn. De kleinschaligheid van het huidige Mikado blijft behouden. Nieuwe ouders kunnen kiezen waar ze hun kind aanmelden.”

Peuteropvang, BSO en naschoolse activiteiten

Samen met De Linge en peuterspeelzaal ’t Olifantenbos biedt Jenaplan IKC Donatushof naschoolse activiteiten en opvang. “Dankzij de samenwerking kunnen we kinderen nog meer ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. We starten met verschillende naschoolse activiteiten waaronder Engels, djembé en leren programmeren. Ook bieden we buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang. Dit willen we op korte termijn uitbreiden met een kinderdagverblijf.”

Heeft u interesse en wilt u meer informatie? Kijk op www.donatushof.nl Voor specifieke informatie over opvang kijkt u op www.delinge.nl

Donatushof en Mikado bundelen hun krachten