Archief: Nieuws


Nieuw IKC: Het Drieluik – De Vlindertuin


Integraal Kindcentrum (IKC) Het Drieluik – De Vlindertuin opent op 20 januari 2016 officieel haar deuren. Dit schooljaar is het IKC al begonnen met de opstart door peuterspeelzaal, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang in één pand en vanuit één organisatie met elkaar te combineren. Woensdag 20 januari is het IKC dan ook officieel een feit. [...]

Lees verder

Kerstmarkt medewerkers De Linge


Op woensdag 9 december vond voor medewerkers van de Linge de kerstmarkt plaats. Deze kerstmarkt werd georganiseerd om onze medewerkers in deze periode van donkere dagen in het zonnetje te zetten. Dit vinden we belangrijk, want al onze medewerkers dragen bij aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen, van 0-13 jaar. Dit doen ze [...]

Lees verder

Sloop Olifantenbos


Vol aandacht en met een beetje weemoed volgden we in de laatste schoolweek van december de sloop van het oude Olifantenbos. Peuterspeelzaal het Olifantenbos is nu gevestigd in één gebouw met basisschool Mikado, waardoor het nog makkelijker is om een doorgaande lijn te realiseren van 2 tot 13 jaar.

Lees verder

Passie voor leren peuterspeelzaalwerk


De Linge ontwikkelt met het Peuterspeelzaalwerk, de Kinderopvang en het Primair Onderwijs Integrale Kind Centra voor 0 tot 13 jaar. In haar strategisch beleidsplan: ‘Passie voor leren’ stelt De Linge op dit terrein de volgende doelen: professionele cultuur om samen betere professionals te worden, een leven lang leren, onderzoekende pro actieve houding, betrokken en verbonden [...]

Lees verder

Studiedag 7 oktober


Op 7 oktober vond onze jaarlijkse Lingestudiedag plaats. De medewerkers van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisscholen en speciaal basisonderwijs namen deel aan deze dag. De dag stond in het teken van de nieuwe beleidsperiode: 2016-2020. Doel was te komen tot bouwstenen voor strategisch beleid op bestuursniveau en locatieniveau. Theo Pruyn (directeurbestuurder) presenteerde de visie voor de komende [...]

Lees verder

Vlinderboom versterkt De Linge


Vanaf dit schooljaar 2015 – 2016 maakt de school voor speciaal basisonderwijs – SBO de Vlinderboom – onderdeel uit van de Linge. Het veelzijdige aanbod van De Linge; kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs wordt dan verder uitgebreid met speciaal basisonderwijs. Hiermee is de Linge uniek in de regio! Alle teamleden, ouders en leerlingen van de Vlinderboom van harte [...]

Lees verder

Daltonbasisschool de Borgwal excellente school!


Wij feliciteren het team en de leerlingen van de Borgwal van harte met het behalen van het predicaat excellente school! Na drie rondes, bestaande uit onder andere een presentatie en een bezoek van de jury van Excellente scholen is vandaag, tijdens de uitreiking van de predicaten Excellente school bekend geworden dat Daltonbasisschool de Borgwal, zoals [...]

Lees verder