Centrale Lingeraad van start


CLR-Website

Op 11 juni 2019 is de Centrale Lingeraad (CLR) geïnstalleerd, een enthousiaste club van 12 mensen. Hiermee is met ingang van schooljaar 2019/2020 de medezeggenschap binnen De Linge geregeld voor kinderopvang en onderwijs. De CLR is bijna uniek in Nederland; op het moment van installatie was er nog één andere medezeggenschapsraad actief met daarin opvang en onderwijs vertegenwoordigd. De voorzitter van de CLR is Mario Stefannuto (ouder van een dochter op IKC De Vonkenmorgen). Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de raad. Meer over de CLR lees je op deze site onder Organisatie > Medezeggenschap.