Daltonbasisschool de Borgwal excellente school!


Wij feliciteren het team en de leerlingen van de Borgwal van harte met het behalen van het predicaat excellente school!

Na drie rondes, bestaande uit onder andere een presentatie en een bezoek van de jury van Excellente scholen is vandaag, tijdens de uitreiking van de predicaten Excellente school bekend geworden dat Daltonbasisschool de Borgwal, zoals verwacht, is uitgeroepen tot excellente school.

Op de website: www.excellentescholen.nl wordt hierover het volgende geschreven:
‘Daltonbasisschool De Borgwal legt het accent op de kernvakken. Daarbij is er op meerdere terreinen sprake van uitdagend onderwijs en activerend leren. Ook op sociaal-emotioneel gebied is er een doordacht aanbod.

Borgwal

Kenmerkend voor het onderscheidend vermogen van basisschool De Borgwal is de werkwijze waarbij kinderen gemotiveerd, in eigen tempo en op hun niveau zelfstandig hun taken verrichten.

Het imago van De Borgwal is zeer positief. De school blijft groeien. Alle voorwaarden voor een voortgaande gunstige schoolontwikkeling zijn aanwezig: de kwaliteit van de schoolleiding, het schoolklimaat en de innovatieve instelling van het team.

De school heeft een aantal sterke punten.

  • De realisering van daltonpijlers in het algemeen met weektaken op maat en verplichte en vrije opdrachten.
  • Het onderwijs is uitdagend, het aanbod gedifferentieerd, terwijl leerkrachten voor leerlingen de lat hoog leggen.
  • Met de daltonaanpak en het coöperatief leren worden de zelfstandigheid, het leren plannen en leren samenwerken van leerlingen bevorderd.
  • Er is een gedegen aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Veelbelovend is het gebruik van de activerende methode Top Ondernemers.
  • Het sterke leiderschap op deze school inspireert leerkrachten in het continu verbeteren van het onderwijs.

‘Het gedifferentieerd werken is schoolbreed in de groepen 1 t/m 8 waarneembaar voor alle cognitieve kernvakken. Kenmerkend voor het primaire proces zijn de didactische differentiatie met kleine instructiegroepen, op eigen niveau, in eigen tempo werken, geen tijdverlies en de bevordering van zelfstandig werken en leren organiseren van eigen werk.’