De Centrale Lingeraad zoekt ouderleden kinderopvang!


Vacature Centrale Lingeraad

Dit schooljaar (2019/2020) zijn we gestart met de Centrale Lingeraad, een nieuw orgaan waarin de medezeggenschap van drie onderdelen wordt samengebracht: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de centrale oudercommissie kinderopvang (COC) en de ondernemingsraad kinderopvang (ORK, in oprichting).

Voor het onderdeel COC zijn er twee vacatures. Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste ouders die gebruikmaken van de kinderopvang binnen de stichting De Linge. Wanneer de CLR voltallig is, kunnen we een volwaardig gesprekspartner zijn voor het bestuur en alle medezeggenschapsorganen van Stichting De Linge.

Doe mee!

Ben je lid van een lokale oudercommissie van kinderopvang De Linge en wil je een steentje bijdragen aan het goed functioneren van de scholen en kinderopvang van Stichting De Linge? Volg je actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang en wil je het bestuur hierover adviseren? Wil je een goede relatie met de medezeggenschapsraden onderhouden? Heb je verstand van financieel beleid, personeelsbeleid, communicatie, ICT of onderwijs-/kinderopvangbeleid? Heb je zin in en tijd voor de CLR? Ga dan de uitdaging aan en stel je verkiesbaar!

Lees de hele tekst hier: Vacature COC nov 2019