Een dag op de peutergroep


Inrichting peuterspeelzaal

 

De groepslokalen van de peutergroepen zijn vanuit onze Startblokkenwerkwijze verdeeld in peutervriendelijke en uitdagende speelhoeken. Zo is er een huishoek, een bouwhoek, knutselhoek, leeshoek, speltafel en natuurlijk vrije ruimte. De hoeken nodigen uit tot spel, tot ontdekken. Het zijn speel-leerplekken waar de peuter zich veilig voelt en spelenderwijs leert. Daarnaast hebben alle peuterspeelzalen de mogelijkheid om gebruik te maken van een speel- en/of gymlokaal. De buitenruimtes zijn zo ingericht dat de peuters vrij en veilig kunnen spelen met verschillende speelmogelijkheden waaronder fietsen, klimmen, picknicken en met water en zand spelen.

Jongste en oudste peuters

Op een aantal groepen wordt gewerkt met horizontale groepen, waarbij de jongste peuters (tussen 2 en 3 jaar) op de ochtenden starten en na hun 3e jaar voor minimaal één dagdeel doorstromen naar de middag.

Dagindeling

Wij starten gezamenlijk in de kring, zingen het goedemorgen liedje en begroeten ieder kind. Hierna lezen wij voor uit het themaboek, praten erover en spreken af wat we deze dag gaan doen.

peuterspeelzaal dagindeling

Als de stoeltjes opgeruimd zijn gaan we een activiteit doen of vrij spelen. Daarna is het tijd om gezamenlijk op te ruimen, te plassen, de handjes te wassen en een plaats te zoeken in de fruitkring. De kinderen krijgen dan ook iets te drinken. Na het eten en drinken doen we de jassen aan en gaan, als het weer het enigszins toelaat, naar buiten. Als dit niet mogelijk is doen we met elkaar een spel of gaan lekker bewegen op muziek in de speelhal of gymzaal. Een kwartier voordat de kinderen worden opgehaald eten we in de kring samen een koekje, en zingen, spelen en/of dansen. Met het laatste liedje zwaaien we elkaar gedag. Daarna opent de pedagogisch medewerkster de deur en kunnen ouders hun kind ophalen.