Een dag op de peutergroep


Inrichting peuterspeelzaal

Dagindeling

Wij starten gezamenlijk in de kring, zingen het goedemorgen-liedje en begroeten ieder kind. Hierna lezen wij voor uit het themaboek, praten erover en spreken af wat we deze dag gaan doen.

We gaan gezellig spelen in de huishoek, de bouwhoek, de knutselhoek, de leeshoek of de speltafel óf we gaan met de hele groep een activiteit doen. De hoeken zijn gebaseerd op de aanpak ‘Startblokken‘, een spel-georiënteerd werkplan. Ze nodigen uw kind uit tot spel, tot ontdekken. Het zijn speel-leerplekken waar uw spelenderwijs leert.

Na het spelen is het tijd om gezamenlijk op te ruimen, te plassen, de handjes te wassen en een plaats te zoeken in de kring. De kinderen krijgen dan fruit en iets te eten/drinken. Daarna doen we de jassen aan en gaan, als het weer het enigszins toelaat, naar buiten. De buitenruimtes zijn zo ingericht dat de peuters vrij en veilig kunnen spelen met verschillende speelmogelijkheden waaronder fietsen, klimmen, picknicken en met water en zand spelen.

Als buiten spelen niet mogelijk is doen we met elkaar een spel of gaan lekker bewegen op muziek in de speelhal of gymzaal.

Een kwartier voordat uw kind wordt opgehaald eten we in de kring samen een koekje en we zingen, spelen en/of dansen. Met het laatste liedje zwaaien we elkaar gedag.

Jongste en oudste peuters

Op een aantal groepen werken we met horizontale groepen, waarbij de jongste peuters (tussen 2 en 3 jaar) op de ochtenden starten en na hun 3e jaar voor minimaal één dagdeel doorstromen naar de middag.