Gijsje verhuist naar basisschool De Doornick


Peuterspeelzaal Gijsje in Doornenburg verhuist met ingang van komend schooljaar naar basisschool De Doornick. Peuterspeelzaal en basisschool komen hiermee onder één dak te zitten. Dit betekent dat we nog beter invulling kunnen geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

De samenwerking biedt mogelijkheden om de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool nog beter te laten verlopen. Het team én de kinderen kunnen van en met elkaar leren door verschillende activiteiten samen te organiseren. Peuterspeelzaal Gijsje is nu nog gehuisvest in het Ontmoetingscentrum Doornenburg. Door het vertrek van Gijsje ontstaat in het Ontmoetingscentrum meer ruimte voor de dagopvang van ouderen.

Start voorbereidingen

De komende maanden wordt toegewerkt naar deze verhuizing. De pedagogisch medewerkers zullen samen met het team van de De Doornick de samenwerking vorm geven. Uiteraard zal de verhuizing ook een thema zijn voor de peuters en de kinderen op de basisschool. Daarnaast wordt de huidige speelzaal van school omgebouwd tot een prachtige peuterspeelzaalruimte.

Verhuizing Gijsje naar De Doornick