Informatie kinderopvang met inschrijfformulier


De Linge biedt dagopvang en peutergroepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze medewerkers luisteren en kijken goed naar uw kind om het op het juiste moment te bieden wat het in die fase nodig heeft. Daarbij vinden we het belangrijk kinderen te helpen om zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en respect te hebben voor zichzelf en anderen. Met vaste pedagogische medewerkers en in een vast dagritme bieden wij uw kind structuur, rust, regelmaat, vertrouwen en veiligheid.

Het aanbod vanuit één organisatie maakt het mogelijk om de kwaliteit van de peutergroepen te combineren met de flexibele tijden van de kinderopvang op maat. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de vraag van ouder én kind. Bovendien betaalt u bij De Linge alleen de uren opvang die u nodig heeft.

Na de vierde verjaardag kan uw kind vanuit de dagopvang of peutergroep doorstromen naar het basisonderwijs en eventueel de buitenschoolse opvang (voor en/of na school) van het IKC.
Tijdens de vakanties van het basisonderwijs en de peutergroepen is ook vakantieopvang mogelijk, zowel bij de dagopvang als de BSO.

U kunt uw kind met dit formulier Inschrijfformulier Kinderopvang De Linge 2021 inschrijven voor de dagopvang of peutergroep.

Linge7591_web