Informatieavond 15 november Jenaplan IKC Donatushof


Sinds 9 weken draait Jenaplan IKC Donatushof in Bemmel op volle toeren. Binnen het Integraal Kind Centrum combineren we onderwijs en opvang. We bieden op dit moment Buitenschoolse Opvang (BSO) aan basisschoolkinderen en ook aan kinderen van 2 en 3 jaar. Binnenkort breiden we dit uit met kinderen van 0 en 1 jaar. Bent u benieuwd wat we bieden aan opvang voor deze jongste kinderen? We willen u graag informeren! Daarom organiseren we een ouderavond over de opvang aan kinderen van 0-4 jaar.

Informatieavond 15 november

Dinsdag 15 november 2016 | 20.00 uur – 21.30 uur
Locatie: Dr. Hoijngstraat 5 in Bemmel
Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Aan de orde komen vragen als:
• Wat biedt het Integraal Kind Centrum aan deze jonge kinderen?
• Hoe kijken wij naar de ontwikkeling van kinderen en hoe sluit de opvang daarop aan?
• Wat zijn de laatste landelijke ontwikkelingen wat betreft peuterspeelzaalwerk en wat betekent dat voor onze opvang?
• Wat betekent dit alles in financieel opzicht?

Tijdens deze avond zullen bovenstaande vragen beantwoord worden door Mientje Baltussen, pedagogisch medewerkster van ’t Olifantenbos; Joke Rasing, directeur opvang stichting de Linge; en Mariken Goris, directeur IKC Donatushof.
Uiteraard is er ruimte voor vragen, opmerkingen en een rondleiding voor wie dat wil.
We hopen u te ontmoeten op 15 november! (Op locatie Dr. Hoijngstraat!)

Informatieavond Jenaplan IKC Donatushof 15 november 2016