Afmelden


U kunt uw kind schriftelijk afmelden door middel van het afmeldformulier. Dit kunt u hieronder downloaden, aanvragen via de pedagogisch medewerkster van uw peutergroep / kinderopvanglocatie of via mail: kinderopvang@delinge.nl.

De opzegtermijn is één maand voor de vertrekdatum van uw kind. Wanneer uw kind later dan zijn of haar vierde verjaardag naar de basisschool gaat (bijvoorbeeld voorafgaand aan zomervakantie) kan uw kind van de peutergroep of de dagopvang gebruik blijven maken. Meldt u dit wel tijdig bij de pedagogisch medewerkster en het servicebureau.

Afmeldformulier dagopvang peutergroep De Linge

peuterspeelzaal