Afmelden


U kunt uw kind schriftelijk afmelden door middel van een mail aan:  kinderopvang@delinge.nl

De opzegtermijn is één maand voor de vertrekdatum van uw kind. Wanneer uw kind later dan zijn/haar vierde verjaardag naar de basisschool gaat (bijvoorbeeld voorafgaand aan zomervakantie) kan uw kind van de peutergroep of de dagopvang gebruik blijven maken. Meldt u dit wel tijdig aan kinderopvang@delinge.nl

peuterspeelzaal