Inschrijfformulier


  • De Linge biedt dagopvang en peutergroepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
    Na de vierde verjaardag kan uw kind vanuit de dagopvang of peutergroep doorstromen naar het basisonderwijs en eventueel de buitenschoolse opvang (voor en/of na school) van het IKC.Tijdens de vakanties van het basisonderwijs en de peutergroepen is ook vakantieopvang mogelijk, zowel bij de dagopvang als de BSO.

    U kunt uw kind met dit Inschrijfformulier Kinderopvang De Linge 2021 inschrijven voor de dagopvang of peutergroep.