Plaatsingsprocedure


1. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

2. Indicatie via het consultatiebureau (VVE indicatie) en leeftijd kunnen op de peutergroep reden zijn om kinderen met voorrang te plaatsen.

3. Ongeveer zes weken voor plaatsing neemt de medewerker van onze planning telefonisch of schriftelijk contact met u op voor definitieve plaatsing van uw kind.

4. Nadat er overeenstemming is over de plaatsing ontvangt u een overeenkomst waarmee de plaatsing wordt bevestigd.

5. Nadat wij de pedagogisch medewerkster hebben geïnformeerd, neemt zij vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

6. Kinderen van gezinnen die verhuizen naar de gemeente Lingewaard en al een andere peutergroep bezochten, worden zo snel mogelijk na inschrijving geplaatst. Daarnaast hebben tweede en volgende kinderen uit een gezin voorrang bij plaatsing op het kinderdagverblijf.

Wijziging

Voor wijzigingen van dagdelen kunt u contact opnemen met ons servicebureau. Onze medewerkers bekijken en overleggen met u wat de mogelijkheden zijn.

peuterspeelzaal