Proeftijd en wennen


De eerste vier weken dat uw kind de peutergroep en/of kinderopvang bezoekt gelden zowel voor u als De Linge als wederzijdse proeftijd. Daarna geldt een opzegtermijn van één maand. Het wennen gebeurt vanaf de daadwerkelijke plaatsingsdatum en in overleg met de pedagogisch medewerkster.

peuterspeelzaal