Proeftijd en wennen


De eerste vier weken dat uw kind de peutergroep en/of kinderopvang bezoekt gelden zowel voor u als De Linge als wederzijdse proeftijd. Daarna geldt een opzegtermijn van één maand. Het wennen gebeurt vanaf de daadwerkelijke plaatsingsdatum en in overleg met de pedagogisch medewerkster. Vooral bij de kinderopvang zal het aantal uren dat het kind wordt opgevangen geleidelijk worden opgebouwd.

peuterspeelzaal