Kosten


De Linge werkt met meerdere tarieven. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 of 52 weken, de mate van flexibiliteit van het rooster en de incidentele en/of extra opvang. De laagste uurprijs geldt voor een 52-weken overeenkomst.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

De maximum uurprijs waarover ouders volgend jaar toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor buitenschoolse opvang € 6,95 per uur.

Overzicht tarieven 2018

Buitenschoolse opvang prijs per uur

40 weken € 7,46

40 weken wisselend rooster en wisselende tijden € 7,67

Vakantieopvang (1-12 weken) € 7,57

Extra opvang € 7,83

Strippenkaart 5 of 10 uur € 7,83