Locaties 0-4 jaar


Locaties kinderopvang

De Linge biedt kinderopvang aan in:

Locaties peutergroepen & peuteropvang

Peutergroepen (voorheen peuterspeelzalen) zijn te vinden in alle kernen van de gemeente Lingewaard:

BSO vanaf vier jaar

Na de vierde verjaardag kan uw kind doorstromen naar het basisonderwijs en eventueel de buitenschoolse opvang (voor en/of na school) van het IKC.