Nieuw IKC: Het Drieluik – De Vlindertuin


Integraal Kindcentrum (IKC) Het Drieluik – De Vlindertuin opent op 20 januari 2016 officieel haar deuren. Dit schooljaar is het IKC al begonnen met de opstart door peuterspeelzaal, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang in één pand en vanuit één organisatie met elkaar te combineren. Woensdag 20 januari is het IKC dan ook officieel een feit.

Het nieuwe IKC bestaat uit Dalton basisschool Het Drieluik, peuterspeelzalen De Vlindertuin en ’t Blagehöfke, kinderopvang De Vlindertuin en BSO Het Drieluik en ligt aan het Ot en Sien pad in Huissen (Zilverkamp). Kinderen kunnen hier terecht van 0 tot 13 jaar.

IKC Het Drieluik - De VlindertuinVoordelen samenwerken

Peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs zitten allemaal in hetzelfde pand. Dit maakt de onderlinge uitwisseling en samenwerking heel gemakkelijk. Zo doen de peuters bijvoorbeeld mee met de vieringen van de kleuters of lezen de oudste kinderen voor bij de kinderopvang. De kinderen helpen elkaar dus van kleins af aan. Door opvang en onderwijs te combineren, leren we de kinderen nog beter kennen. We weten wat ze nodig hebben en hebben zicht op het kind. Hierdoor stimuleren we kinderen het beste uit zichzelf te halen. Voor ouders biedt dit bovendien het voordeel van één duidelijk aanspreekpunt. De ontwikkeling van het kind wordt binnen het IKC in één doorgaande lijn doorgegeven en met ouders besproken.

Flexibele opvang

De mogelijkheden om gebruik te maken van de kinderopvang of buitenschoolse opvang zijn zeer flexibel. IKC Het Drieluik – De Vlindertuin sluit aan bij wat ouders vragen. Bijvoorbeeld door het verlengen van de tijd van de peuterspeelzaal. Maar je kunt bij het nieuwe IKC ook al terecht vanaf één dagdeel. Als ouders zit je niet vast aan vaste dagdelen voor de opvang, maar kunnen we elke keer flexibel kijken naar wat nodig is. Vooral ouders met wisselende roosters geven aan dit enorm te waarderen. En ondanks de flexibiliteit in opvang, werkt het IKC met vaste en vertrouwde gezichten voor de kinderen.

Daltononderwijs

IKC Het Drieluik – De Vlindertuin is gebaseerd op het Dalton onderwijs. Binnen een duidelijke structuur nemen we kinderen mee en stimuleren hen zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Dat begint bij de peuterspeelzaal waar de jongste kinderen dit spelenderwijs leren en wordt in het basisonderwijs uitgebreid. Hierbij houden we zicht op het kind en stimuleren we de manier van leren die bij hem of haar past. Onderwijs op maat. Het beste uit jezelf halen. Daar staat IKC Het Drieluik – De Vlindertuin voor.

Zaterdag 30 januari bent u van harte welkom tijdens de Open Dag van 10:00 – 12:00 uur!