Wat is een IKC?


 

IKC staat voor Integraal KindCentrum. Bij een integraal kindcentrum van De Linge vindt u opvang en onderwijs onder één dak. Onze pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ondersteuners vormen één team. Zij werken vanuit dezelfde visie en hetzelfde beleid aan de ontwikkeling van uw kind. Zo kunnen wij de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind goed volgen en uw kind optimaal stimuleren en steunen in zijn ontwikkeling.

Bijkomend voordeel is dat u als ouder te maken heeft met één organisatie. U hoeft geen aparte afspraken te maken met de school, de kinderopvang of de BSO. U kunt uw kind om zeven uur ‘s ochtends brengen en om zeven uur ‘s avonds weer ophalen, in de geruststellende wetenschap dat uw kind in vertrouwde handen is.

Het programma ‘Andere Tijden’ heeft een animatie gemaakt waarin kort en bondig wordt uitgelegd wat een IKC is.