Centrale Lingeraad (CLR)


Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de Centrale Lingeraad actief, een medezeggenschapsorgaan waarin kinderopvang én onderwijs vertegenwoordigd zijn.  Drie onderdelen zijn in deze raad samengebracht, te weten: de centrale oudercommissie kinderopvang, een vertegenwoordiging vanuit de ondernemingsraad kinderopvang en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De vorming van de CLR (eind schooljaar 2018-2019) was een logische stap, gezien de voortvarende ontwikkeling van integrale kindcentra binnen De Linge (IKC’s, zeven inmiddels) en de bijbehorende IKC-raden. Op 11 juni 2019 is de raad, een enthousiaste club personen plus ambtelijk secretaris, geïnstalleerd.

De vergaderingen vinden in principe plaats in het Dorpshuis in Angeren of op het Lingekantoor aan de Polseweg 13 in Huissen. Ze zijn openbaar, maar we stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt indien u een vergadering wilt bijwonen. Dat kan via de ambtelijk secretaris van de Centrale Lingeraad, Jacqueline Mouton: j.mouton@delinge.nl

In het schooljaar 2021-2022 vergadert de CLR op 21 september, 19 oktober, 7 december in het jaar 2021, en in 2022 op 15 februari, 29 maart, 17 mei en 21 juni.

Voor het schooljaar 2021-2022 is er 1 vacature binnen de CLR. Deze flyer Vacatures CLR schooljaar 21-22 versie 17 sept 2021 geeft meer informatie.

Leden Centrale Lingeraad – september 2021

 

Naam Geleding
Nienke van Dreumel Personeelsgeleding onderwijs
Tibor Sealtiel Personeelsgeleding onderwijs
Fannie Teunissen Personeelsgeleding onderwijs
Klaas Jan Schuurs Oudergeleding onderwijs
José Castermans Oudergeleding onderwijs
Mario Stefanutto  Oudergeleding onderwijs
Voorzitter
Esther Groenenberg Oudergeleding kinderopvang
Nadeem Shaikh Oudergeleding kinderopvang
Vacature Oudergeleding kinderopvang
Yvonne Rasing Personeelsgeleding kinderopvang
Maria Schaars Personeelsgeleding kinderopvang
Mariska Erdhuizen Personeelsgeleding kinderopvang