Kwaliteitszorg


Binnen de IKC’s, scholen en kinderopvang van De Linge is er voortdurend aandacht voor het leveren van kwaliteit. Al onze medewerkers werken samen om het onderwijs en de kinderopvang nog beter te maken.

Jaarlijks stellen wij  per locatie een plan van aanpak op met daarin aandachts- en ontwikkelpunten. We houden zelfevaluaties en interne audits. Dit doen we omdat we de kwaliteit van het onderwijs en de opvang op een hoog niveau willen hebben en houden. We voeren risico-inventarisaties uit op het gebied van gezondheid, hygiëne, veiligheid en arbo.

Alle kinderopvanglocaties van De Linge zijn door de GGD, in opdracht van de gemeente, geïnspecteerd en ten minste als kwalitatief voldoende beoordeeld.

Inspectierapporten

Via de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u de inspectierapporten lezen van onze IKC’s en basisscholen. De inspectierapporten van de kinderopvang zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

kinderopvang