Documenten


Kinderdagverblijven, peutergroepen en basisscholen van De Linge – de meeste ondergebracht in zogenaamde integrale kindcentra, kortweg IKC’s – streven ernaar het beste uit uw kind te halen. Wij zien onderwijs als dé sleutel voor kinderen tot groei, welzijn en gezondheid.

In het strategisch beleidsplan 2016-2020 worden de gezamenlijke ambities beschreven. Deze ambities zijn uitgewerkt in concrete actiepunten voor zowel opvang, onderwijs als de bedrijfsvoering binnen De Linge.

In het jaarverslag legt De Linge verantwoording af over het afgelopen jaar naar ouders, gemeente, bestuur, personeel en medezeggenschap. In het jaarverslag kunt u teruglezen wat we hebben gedaan, hoe en waarom.

Strategisch beleidsplan 2016-2020: Passie voor leren 2.0

Strategisch_Beleidsplan_2016

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012