Documenten


Visie van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge

In oktober 2021 zijn de missie en visie van De Linge opnieuw vastgesteld. Deze visie luidt in het kort:

De Linge staat voor kwaliteit en voor ‘samen’

De Linge richt zich hierbinnen op drie hoofdthema’s:

– Onze kinderen leren in samenhang op basis van een doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar.
– Onze kinderen ontwikkelen een actieve en positief-kritische grondhouding.
– Onze medewerkers werken in een professionele leergemeenschap op zowel school-/IKC-niveau als stichtingniveau.

De uitgewerkte visie leest u hier: Visie De Linge – oktober 2021

Statuten

Hieronder vindt u de statuten van De Linge:

Statuten SVPO De Linge

Strategisch beleidsplan 2016-2020: Passie voor leren 2.0

In het strategisch beleidsplan 2016-2020 worden de gezamenlijke ambities beschreven. Deze ambities zijn uitgewerkt in concrete actiepunten voor zowel opvang, onderwijs als de bedrijfsvoering binnen De Linge.

Strategisch_Beleidsplan_2016

Het nieuwe Strategisch beleidsplan richt zich op de periode 2022-2026 en is in ontwikkeling. De bovengenoemde 3 hoofdthema’s die in de visie zijn opgenomen vormen de basis voor dit beleidsplan.

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt De Linge verantwoording af over het afgelopen jaar naar ouders, gemeente, bestuur, personeel en medezeggenschap. In het jaarverslag kunt u teruglezen wat we hebben gedaan, hoe en waarom.

Jaarverslag Primair Onderwijs 2021 en Verkort Jaarverslag De Linge PO 2021-18 juli 2022

Jaarverslag_2020-compr

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012