Documenten


Visie van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge

In oktober 2021 is de missie van De Linge opnieuw vastgesteld. Deze missie luidt in het kort:

De Linge staat voor kwaliteit en voor ‘samen’

De Linge richt zich hierbinnen op drie hoofdthema’s:

– Onze kinderen leren in samenhang op basis van een doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar.
– Onze kinderen ontwikkelen een actieve en positief-kritische grondhouding.
– Onze medewerkers werken in een professionele leergemeenschap op zowel school-/IKC-niveau als stichtingniveau.

De uitgewerkte visie leest u hier: Visie De Linge – oktober 2021

Statuten

Hieronder vindt u de statuten van De Linge:

Statuten SVPO De Linge

Strategisch beleidsplan 2016-2020: Passie voor leren 2.0

In het strategisch beleidsplan 2016-2020 worden de gezamenlijke ambities beschreven. Deze ambities zijn uitgewerkt in concrete actiepunten voor zowel opvang, onderwijs als de bedrijfsvoering binnen De Linge.

Strategisch_Beleidsplan_2016

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt De Linge verantwoording af over het afgelopen jaar naar ouders, gemeente, bestuur, personeel en medezeggenschap. In het jaarverslag kunt u teruglezen wat we hebben gedaan, hoe en waarom.

Jaarverslag_2020-compr

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012