Overgang naar de basisschool


Overgang naar de basisschool

Kinderen verschillen van elkaar, in talenten, in mogelijkheden en in de aanpak die zij nodig hebben om die talenten te ontwikkelen. Wij zorgen voor een goede overdracht zodat de overgang van uw kind naar de basisschool soepel verloopt. Belangrijke informatie die van belang kan zijn voor de groepssamenstelling op de basisschool geven we door aan de leerkracht. Zo hoeft er ook geen dubbel werk te worden verricht door leerkrachten, pedagogische medewerksters en ouders.

De Linge werkt met het volgsysteem KIJK. Met dit instrument volgen onze pedagogisch medewerksters de ontwikkeling van uw kind en kunnen zij het aanbod beter op hem of haar aanpassen. Onze ervaringen en bevindingen bespreken en delen wij met u als ouders. Dit doen we als uw kind ongeveer drie maanden op de peutergroep is, rond de derde verjaardag, en ongeveer drie maanden voor uw kind vertrekt naar de basisschool. Op de basisschool kunnen de leerkrachten met deze informatie hun aanbod op de ontwikkeling van uw kind afstemmen.