Overgang naar de basisschool


Overgang naar de basisschool

Een soepele overgang naar de basisschool is erg belangrijk voor uw kind. De Linge werkt daarom met het volgsysteem KIJK. Met dit instrument volgen onze pedagogisch medewerksters de ontwikkeling van uw kind en kunnen zij het aanbod beter op hem of haar aanpassen.

Onze ervaringen en bevindingen bespreken en delen wij met u als ouders. Dit doen we als uw kind ongeveer drie maanden op de peutergroep is, rond de derde verjaardag, en ongeveer drie maanden voor uw kind vertrekt naar de basisschool.

Het volgsysteem KIJK draagt dus ook bij aan een goede overdracht aan de basisschool. Het geeft de leerkrachten van de school bijvoorbeeld informatie die van belang is voor de groepssamenstelling en ook wordt de informatie gebruikt om het lesaanbod af te stemmen op de ontwikkeling van uw kind.