Passie voor leren peuterspeelzaalwerk


De Linge ontwikkelt met het Peuterspeelzaalwerk, de Kinderopvang en het Primair Onderwijs Integrale Kind Centra voor 0 tot 13 jaar. In haar strategisch beleidsplan: ‘Passie voor leren’ stelt De Linge op dit terrein de volgende doelen: professionele cultuur om samen betere professionals te worden, een leven lang leren, onderzoekende pro actieve houding, betrokken en verbonden bij het werk, organisatie van werk zodat balans ervaren wordt tussen belasting en belastbaarheid.

Voor de uitvoering van bovengenoemde doelen is door het Peuterspeelzaalwerk van De Linge  Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014-2020 subsidie aangevraagd. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidieaanvraag is goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. peuterspeelzaalHet project is gericht op de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers naar deelnemers in professionele leergemeenschappen. Dit vraagt van de medewerkers meer collegiale samenwerking, flexibiliteit, omgang met (cultuur) verschillen, meer vraaggericht denken, balans belasting-belastbaarheid, flexibele inzetbaarheid.

Het project dat op de peuterspeelzalen wordt uitgevoerd is bedoeld om ondersteuning/begeleiding te bieden bij het zelfmanagement van de medewerkers, de mate van flexibiliteit van de individuele medewerker te vergroten en een meer vraaggerichte houding bij medewerkers te timuleren/ontwikkelen. Dit vraagt een verandering op diverse competenties om de professionaliteit te versterken en daarmee de duurzame inzetbaarheid te vergroten.