Privacy


Stichting De Linge neemt privacy en de bescherming van uw gegevens zeer serieus. De Linge huurt de diensten van een Functionaris Gegevensbescherming in bij Lumen Group. Met een vraag, opmerking of klacht met betrekking tot gegevensbescherming of privacy kunt u zich wenden tot het servicekantoor van De Linge (tel: 026 317 9930 of e-mail: info@delinge.nl) of tot Lumen Group via hun contactformulier.

Is er sprake van een datalek of een informatiebeveiligingsincident? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij het servicekantoor (026 317 9930) of indien dit niet bereikbaar is bij Lumen Group, tel: 030 889 6575 of via e-mail: fg@lumengroup.nl. Voorbeelden van datalekken vindt u hier: https://www.lumengroup.nl/diensten/datalek-loket/

Hier vindt u de Privacyverklaring Stichting De Linge.