Reünie gepensioneerden De Linge


Reünie gepensioneerden De Linge

Het weer was schitterend, woensdag 31 mei, en rond half elf druppelden zestien gepensioneerden binnen die zich voor de reünie hadden aangemeld. De afgesproken locatie was IKC De Vonkenmorgen. In de lichte, gezellig ingerichte BSO-ruimte zagen oud-collega’s elkaar weer terug, soms na jaren. Onder het genot van thee en koffie, vers gezet door conciërge René Kregting, begroette iedereen elkaar enthousiast.

Ontstaansgeschiedenis en filosofie IKC

In zijn welkomstwoord benadrukte Theo hoe goed het was iedereen weer te zien en de banden weer aan te halen. Vervolgens gaven Betty van de Logt (directeur) en Eric Pricken (directielid) een inhoudelijke presentatie over de integrale kindcentra (IKC’s) die volop in ontwikkeling zijn bij De Linge. Ze vertelden over de ontstaansgeschiedenis van de IKC’s en de filosofie erachter.

Rondgang door het gebouw

Hierna was er een rondgang door het gebouw. Oud-collega’s omhelsden soms hun voormalige collega’s die nu nog voor de groep staan, of hun kleinkinderen die les kregen. Vooral de afdeling kinderopvang trok veel bekijks. Het was lunchtijd en een groepje peuters zat met een bordje aan tafel. Vol verwondering sloegen ze de invasie ‘opa’s en oma’s’ gade. Een enkeling vergat van de weeromstuit zijn brood te eten.

Leren van elkaar

De genodigden bekeken de ruimtes waar de baby’s worden verschoond en de slaapkamers. Even was er bezorgdheid of de kleintjes niet bang zouden worden in die donkere ruimte met die gestapelde bedjes met spijlen. Gelukkig konden de medewerkers deze zorgen gauw wegnemen. Over het algemeen was iedereen bijzonder lovend over de nieuwe opzet. Men was het erover eens dat ook de allerkleinsten in deze setting veel sneller leren door dingen van elkaar af te kijken.

Regeltjes

En er was nog iets waarover ze het eens waren: tegenwoordig zijn er toch wel heel veel regeltjes waar een locatie voor kinderopvang aan moet voldoen. Dat de ruimte tussen de spijlen van een hek bijvoorbeeld zodanig moet zijn dat er geen kinderhandjes of touwtjes van een capuchon tussen kunnen blijven haken. Maar natuurlijk ook zodanig dat er geen peuter tussendoor kan. ‘Dat was toch vroeger wel anders’, was de algemene opvatting.

Voor herhaling vatbaar

Na een lekkere lunch met soep en broodjes en nog wat informatie van Theo over alle veranderingen binnen De Linge was het rond half twee tijd om afscheid te nemen. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is!

Presentatie

Presentatie door Betty van de Logt en Eric Pricken

Lunch

Lunch