Startblokken


Jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zijn nieuwsgierig en leergierig; ze kunnen veel aan en ze kunnen veel leren. Ze hebben belangstelling voor de dingen om hen heen en vooral voor wat ‘grote’ mensen doen. Het liefst willen ze overal aan meedoen: óók schoonmaken, autorijden, boodschappen doen in het karretje. Het kind is nooit ergens te klein voor als het kan en wil deelnemen aan spel met anderen.

Kinderen in deze leeftijd hebben een onderzoekende houding en spelen graag situaties uit de echte wereld na. Ze leren door te spelen! Spel is daarmee een onmisbaar onderdeel is in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren tijdens spel ook verschillende vaardigheden door de interactie met elkaar, zoals: met elkaar omgaan, zich uiten en zich inleven in anderen. Taal is hierbij de verbindende factor.

Startblokken is een spel georiënteerd werkplan, waarmee wij het aanbod op onze peutergroepen (2-4 jaar) vormgeven. Hierbij werken wij om de aantal weken met een nieuw thema die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. In samenwerking met de kinderen geven de pedagogisch medewerkers het thema vorm. Dit thema is terug te zien in de groep: in de inrichting van de verschillende hoeken, de materialen, de boeken, enz. Zo proberen we een rijke speel-/leeromgeving te creëren.

Waar mogelijk worden er gezamenlijke en onderzoeksactiviteiten georganiseerd, zoals een uitstapje naar de supermarkt (bij het thema ‘de winkel’) of een creatieve ochtend samen met ouders/verzorgers.
De thema’s worden bekend gemaakt via het ouderportaal. Ouders worden gedurende het thema door middel van foto’s en korte verslagen op de hoogte gehouden.
De werkwijze van Startblokken trekken wij deels door naar onze kinderdagverblijven (0-2 jaar). Minder intensief dan op de peutergroep omdat de groep hier wezenlijk anders is. In een groep met baby’s en zeer jonge kinderen bepalen voeden, verzorgen en slapen een groot deel de invulling van de dag. Naast de verzorging is er op de groep ook aandacht voor de verschillende ontwikkelings-/ spelfasen van kinderen van 0-2 jaar.
Alle kinderen die gebruik maken van het kinderdagverblijf nemen vanaf het 2e jaar deel aan het programma van de peutergroep.