Studiedag 7 oktober


Op 7 oktober vond onze jaarlijkse Lingestudiedag plaats. De medewerkers van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisscholen en speciaal basisonderwijs namen deel aan deze dag. De dag stond in het teken van de nieuwe beleidsperiode: 2016-2020. Doel was te komen tot bouwstenen voor strategisch beleid op bestuursniveau en locatieniveau.

Theo Pruyn (directeurbestuurder) presenteerde de visie voor de komende jaren. Daarna inspireerde Kees Vernooy, taal- en leesspecialist, ons met zijn lezing. Deze ging over het belang van het beheersen van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. De medewerkers leverden vanuit de visie en de inspirerende inleiding bouwstenen aan voor het strategisch beleidsplan en het beleidsplan op locatieniveau. We hebben hiermee een mooie basis gelegd voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2016-2020. We kijken terug op een geslaagde dag, met veel enthousiasme en betrokkenheid van alle medewerkers!