Tarieven BSO


De Linge biedt buitenschoolse opvang aan op basis van 40 (school) weken of 52 weken. Daarnaast is het mogelijk los vakantieopvang en/of extra opvang af te nemen. De laagste uurprijs geldt voor een vaste dag in het 52-weken totaalpakket.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

De maximum uurprijs waarover ouders toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor BSO in 2023 is: € 7,85.

Overzicht tarieven 2023

40 (school)weken: vast rooster 40 (school)weken, 4-13 jaar

  • Voorschoolse en naschoolse opvang, minimale afname 1 uur per dag/per week.
  • Naschoolse opvang, minimale afname 2 uur per dag/per week.
  • Geen opvang in schoolvakanties.
€ 9,00
52 weken totaalpakket, 4-13 jaar

  • Afname op schooldagen van einde schooltijd tot 18:00 uur en op schoolvrije dagen tussen 07:30 – 18:00 uur, op een vaste dag.
€ 8,54
Vakantieopvang BSO, 4-13 jaar

  • Minimale afname van 32 uur per kalenderjaar.
  • Niet te combineren met het BSO 40-wekenproduct.
€10,34
Extra opvang BSO, 4-13 jaar

  • Opvang buiten de overeenkomst.
  • Plaatsing op basis van beschikbaarheid
€11,74