Tarieven BSO


De Linge werkt met meerdere tarieven voor buitenschoolse opvang. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 weken, 52 weken, of Flex-BSO, en of u vakantieopvang en/of extra opvang afneemt. De laagste uurprijs geldt voor een vaste 52-weken totaalpakket.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

De maximum uurprijs waarover ouders toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor BSO in 2021 € 7,27 per uur.

Overzicht tarieven 2021

40 (school)weken op maat: vast rooster 40 (school)weken, 4-13 jaar

 • Voorschoolse en naschoolse opvang.
 • Waarvan naschoolse opvang 2 uur aaneengesloten per week.
 • Voor afname van alleen voorschoolse opvang geldt een minimale afname van 1,5 uur aaneengesloten per week.
 • Gegarandeerde plaatsing.
€ 8,23
52 weken totaalpakket, 4-13 jaar

 • Afname op schooldagen van einde schooltijd tot 18:00 uur en op schoolvrije dagen tussen 07:30 – 18:00 uur, op een vaste dag
 • Gegarandeerde plaatsing

——–

52 weken flexibele BSO, 4-13 jaar

 • Maandelijks wisselend rooster en wisselende tijden.
 • Maandelijkse kosten op basis van minimale afname van 26 uur per maand.
 • Bij tijdig aangeleverd rooster is plaatsing gegarandeerd.
€ 7,81€ 9,46
Vakantieopvang BSO, 4-13 jaar

 • Wisselend rooster en wisselende tijden
 • Minimale afname van 32 uur per kalenderjaar.
 • Bij tijdig aangeleverd rooster is plaatsing gegarandeerd.
€ 9,46
Extra opvang BSO, 4-13 jaar

 • Opvang buiten de overeenkomst.
 • Plaatsing op basis van beschikbaarheid
€ 10,49