Tarieven


De Linge werkt met meerdere tarieven voor de dagopvang en de peutergroepen. Het tarief is afhankelijk van de afname van opvang voor 40 of 52 weken. De laagste uurprijs geldt voor een vast 52-weken totaalpakket.

Tegemoetkoming

Als beide ouders werken heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang (Toeslagregeling Kinderopvang). Ook als u als ouder bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert, of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Informatie over de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u onder andere de hoogte van uw kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen.

Het maximale uurprijs waarover ouders toeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst bedraagt voor dagopvang in 2023: € 9,12.

Tarieven 2023 dagopvang – kinderen 0-4 jaar

52 weken: vast rooster dagopvang 0-4 jaar

 • Minimale afname 2 dagdelen per week.
 • Van 07:30 – 13:00 uur of van 12:30 – 18:00 uur.
€ 9,83
52 weken totaalpakket: vast rooster dagopvang 0-4 jaar

 • Afname hele dag tussen 07:30 – 18:00 uur, op een vaste dag.

 

€ 9,32
40 (school)weken: vast rooster dagopvang 0-4 jaar

 • Afname hele dag tussen 07:30 – 18:00 uur, op een vaste dag.
 • Geen opvang in schoolvakanties.
 €10,56
Extra opvang dagopvang 0-4 jaar

 • Opvang buiten de overeenkomst.
 • Plaatsing op basis van beschikbaarheid.
€11,47

 

Tarieven 2023 peutergroep – kinderen 2-4 jaar

Peutergroep 2-4 jaar, 40 (school)weken

 • Vaste tijden en dagen
 • Verplichte afname: 2 dagdelen, 8 uur per week.
€ 9,83
Peutergroep 2-4 jaar, 40 (school)weken Voorschoolse Educatie

 • 640 uur/jaar op basis van verplichte afname van 16 uur per week verdeeld over 4 dagdelen.
€ 9,83
Vakantieopvang peutergroep 2-4 jaar

 • Aanbod afhankelijk van mogelijkheden op locatie.
€11,34

 

Geen recht op kinderopvangtoeslag?

Dan geldt voor de peutergroep een inkomensafhankelijk tarief. Minimale afname is 2 dagdelen per week, 8 uur in totaal.

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u vanaf € 30,67 per maand. Voor alle inkomensafhankelijke tarieven verwijzen we u naar de Informatiebrief Tarieven Kinderopvang 2023


Voorschoolse educatie (VVE) op basis van 40 weken

 • Recht op kinderopvangtoeslag: minimaal 16 uur per week verdeeld over 4 dagdelen, prijs per uur: € 9,83.
 • Geen recht op kinderopvangtoeslag: inkomensafhankelijk bijdrage, minimaal 16 uur per week verdeeld over 4 dagdelen, prijs per maand vanaf € 28,53.

Meer informatie over VVE en een VVE-indicatie leest u hier.

Voor alle inkomensafhankelijke tarieven verwijzen we u naar de Informatiebrief Tarieven Kinderopvang 2023