Vacatures Centrale Lingeraad


De Centrale Lingeraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van De Linge op stichtingsniveau. We zijn een enthousiaste club mensen die het van belang vindt het bestuur op kritisch-positieve manier te volgen en bij te staan. Met een volledige bezetting kunnen wij een volwaardig gesprekspartner zijn voor het bestuur en de andere inspraakorganen binnen de stichting.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn wij op zoek naar:

  • één ouder-commissielid voor de kinderopvang
  • één leerkracht voor de personeelsgeleding onderwijs

Voor de oudergeleding kinderopvang kunnen alle ouders die gebruik maken van de kinderopvangfaciliteiten van De Linge zich verkiesbaar stellen. Voorheen was dit enkel voorbehouden aan leden van een lokale oudercommissie en is dus gewijzigd.

Voor de personeelsgeleding onderwijs kunnen alle medewerkers onderwijs van De Linge zich verkiesbaar stellen.

Lees hier de gehele tekst van de vacature: Vacatures schooljaar 20-21

Je kunt je aanmelden tot 17 oktober 2020. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures worden er verkiezingen gehouden. De CLR streeft ernaar uiterlijk 15 november 2020 de nieuwe leden van de Centrale Lingeraad bekend te maken, zodat deze in kunnen stromen bij de eerste CLR-bijeenkomst in die maand.

Wil je je kandidaat stellen, heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Jacqueline Mouton (ambtelijk secretaris), via j.mouton@delinge.nl, of 026 317 9930.