Van peuter naar kleuter; een mooie stap!


Maandag 13 juni was er voor de ouders van peuters van IKC Het Drieluik – De Vlindertuin in Huissen een ouderavond. Tijdens deze informatieavond kregen ze uitleg over de overgang naar de basisschool.

De stap van peuter naar kleuter is een mijlpaal. Peuters kijken vaak vol verwachting uit naar hun 4e verjaardag. Dan mogen ze echt naar school! Ook voor ouders betekent dit een nieuwe fase in het leven van hun kind. Vanuit de peuterspeelzaal willen we deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Een doorgaande leerlijn en vertrouwdheid met school helpen hierbij.

Vertrouwd met school

Peuters spelen en leren op dezelfde manier als in de kleuterklas bij IKC Het Drieluik – De Vlindertuin. Binnen de kinderopvang en peuterspeelzaal raken ze al vertrouwd met gewoontes en methodes die ook in groep 1 en 2 gebruikt worden. Ouders kregen tijdens de informatieavond voorbeelden te zien en te horen van activiteiten waarin de peuters samen optrekken met de kleuters. De overgang naar de basisschool wordt zo veel makkelijker!

Meer informatie

De informatieavond werd goed gewaardeerd door de aanwezige ouders. “Het is prettig om te horen dat de peuters en kleuters op meerdere momenten samen bezig zijn, zoals spelen, voorlezen en tekenen. Hierdoor is de kleutergroep  bij mijn kind al bekend en de stap naar de basisschool minder groot,” aldus één van de ouders. Wilt u meer informatie over de overgang van peuter naar kleuter? Kijk dan op http://www.dalton-drieluik.nl of www.delinge.nl

van peuter naar kleuter

Peuters en kleuters tekenen samen.