Van peuterspeelzaal naar kinderopvang bij De Linge


DSC_4051

Vanaf 1 januari 2017 is de harmonisatie tussen peuterspeelzaal en de kinderopvang in Lingewaard een feit. Dit betekent dat de peuterspeelzalen van De Linge als peutergroepen opgaan in de kinderopvang. Ouders kunnen voor deze peutergroepen een tegemoetkoming aanvragen. Bij de peutergroepen bestaat de mogelijkheid de tijden en het aanbod uit te breiden met bijvoorbeeld voorschoolse opvang en lunch. Kinderopvang van De Linge sluit aan bij de behoefte van ouders, is flexibel en op maat.  

Nu al speelt De Linge hier op in door het aanbod op de peuterspeelzaal te combineren met opvang. Joke Rasing is directeur Kinderopvang; “Op het kinderdagverblijf volgen we het ritme van een baby. We vinden het belangrijk dat peuters zich actief kunnen ontwikkelen. Daarom maken alle peuters vanaf twee jaar gebruik van het educatieve programma van de peutergroep. Uit ervaring weten we dat ze op deze manier goed voorbereid zijn op de basisschool en is er een soepele overgang.”

Expertise peuterspeelzaal

Peuterspeelzalen gaan vanaf 1 januari op in de kinderopvang. “De expertise en ervaring nemen we natuurlijk mee,” geeft Joke aan. “Peuters leren spelenderwijs en ontwikkelen vertrouwen in het eigen kunnen. Gelijke kansen in onderwijs en ontwikkeling zijn voor ons hierbij belangrijk. Onze peutergroepen zijn als peuterspeelzalen geworteld in alle kernen van Lingewaard. We hebben goede contacten met het consultatiebureau en gemeente, maar ook met de logopediste of fysiotherapeut. Alles om peuters een goede start op de basisschool te kunnen geven.”

Flexibele kinderopvang

Het aanbod vanuit één organisatie maakt het mogelijk om de kwaliteit van peuterspeelzaalwerk en de flexibele tijden van kinderopvang op maat te combineren. De peutergroepen werken met vaste dagdelen. “Daarnaast zijn ouders flexibel in het afnemen van uren voor de opvang. Zo sluit de opvang aan bij de wensen van ouders, ook wanneer ze wisselende diensten hebben. Bovendien betalen ouders bij De Linge alleen de uren opvang die ze nodig hebben. Natuurlijk is er ook vakantieopvang mogelijk. Na de vierde verjaardag kunnen kinderen doorstromen naar het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang van De Linge.”

Betaalbare peutergroepen

Ouders kunnen vanaf 1 januari een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de kinderopvang en peutergroepen bij de Belastingdienst. Voor ouders die hiervoor niet in aanmerking komen, blijft een inkomensafhankelijk tarief voor de peutergroep beschikbaar. De gemeente biedt deze gezinnen een subsidie aan. Hiermee blijft voor iedereen de peutergroep mogelijk én betaalbaar.

Meer weten over de peutergroepen, kinderopvang of subsidie? Neem dan contact op met De Linge via 026 – 317 9933 of kinderopvang@delinge.nl.

Vonkenmorgen