Beleidsplannen


Naast het De Linge Strategisch Beleidsplan 2022-2026 dat voor alle Linge-locaties geldt zijn er binnen de kinderopvang beleidsplannen op diverse deelgebieden, waaronder:

– Het Pedagogisch Beleidsplan Buitenschoolse Opvang Kinderopvang De Linge maart 2023

– Het Pedagogisch Beleidsplan Dagopvang KO De Linge versie maart 2023.docx

– Het Voedingsbeleid KO de Linge versie januari 2023

peuterspeelzaal