Visie en beleid


Jonge kinderen spelend laten leren en lerend laten spelen: dat is onze visie en passie en daar zit onze deskundigheid. Wij begeleiden uw kind en bereiden het voor op een zo goed mogelijke start op de basisschool.
Meer inhoudelijke informatie over het Pedagogisch beleidsplan Dagopvang en het Pedagogisch beleidsplan BSO leest u hier.

Het voedingsbeleid dat we binnen Kinderopvang hanteren staat beschreven in het document Voedingsbeleid KO de Linge versie augustus 2022

peuterspeelzaal