VVE-indicatie


VVE staat voor ‘Vroeg- en Voorschoolse Educatie’. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig voor een soepele overgang naar de basisschool. Vooral jonge kinderen met een risico op een taalachterstand in de Nederlandse taal. Peuters die vanuit het consultatiebureau een zogenaamde VVE-indicatie krijgen, nemen minimaal 16 uur per week VVE af.

Taalontwikkeling

Bij de Vroeg- en Voorschoolse Educatie wordt extra aandacht besteed aan de stimulering van alle ontwikkelingsgebieden van een kind. De taalontwikkeling staat  voorop. Een goede taalvaardigheid en een goede woordenschat is een belangrijke voorwaarde voor een kind om in het onderwijs te kunnen slagen.

Verwijzing consultatiebureau

Het consultatiebureau geeft aan of uw kind in aanmerking komt voor VVE. Met deze verwijzing kunt u bij De Linge aangeven dat uw kind aan het VVE-programma mag deelnemen. Hij of zij wordt dan 16 uur per week (bijvoorbeeld; 4 dagdelen van 4 uur, geplaatst op een peutergroep waar VVE wordt aangeboden. De begeleiding wordt uitgevoerd door twee gecertificeerde pedagogisch medewerksters.

Het kan voorkomen dat uw kind al op de peutergroep zit en dat de pedagogisch medewerkster constateert dat hij of zij eigenlijk aan VVE zou moeten deelnemen. In dat geval zal contact op worden genomen met het consultatiebureau om de verdere mogelijkheden te bespreken.

Stichting Kinderopvang De Linge biedt VVE aan op de locaties in Angeren, Bemmel, Gendt, Doornenburg en Huissen.

In deze folder van de gemeente Lingewaard leest u meer over VVE: Folder voorschoolse educatie.

Tarieven

Kijk voor meer informatie over de kosten van VVE bij de tarieven.