Weer naar school en de opvang vanaf 11 mei!


Weer naar school
 • Alle kinderen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar school. Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen. Bij De Linge doen we dit als volgt:
  • Kinderen in het regulier onderwijs worden niet alle dagen op school verwacht.
  • Het onderwijs wordt zo ingericht dat kinderen de hele dag naar school gaan. Op die manier sluit de BSO aan op de gewone schooldag.
 • Leerlingen in het speciaal basisonderwijs (De Vlinderboom) gaan weer volledig naar school;
 • Alle directeuren hebben inmiddels het protocol van het ministerie ontvangen. Hierin staan bijvoorbeeld de hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen van het RIVM;
 • De kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer volledig open voor kinderen van 0-4 jaar. VSO, TSO en BSO zijn alleen beschikbaar voor de kinderen die op die dag onderwijs op school volgen;
 • Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door, en heeft prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang waarbij de gemeente een regierol heeft;
 • De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken;
 • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen;
 • Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
 • Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het coronavirus;
 • Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis.
 • Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet op locatie kunnen of willen werken, bespreken met de directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.