Leren en plezier van baby tot brugklas

Een fijne plek om te groeien, te leren en plezier te maken. Dat bieden we kinderen bij De Linge, vanaf het moment dat ze tien weken oud zijn, totdat ze naar de brugklas gaan. We doen dat op zes integrale kindcentra (IKC’s), waar je kinderopvang en onderwijs onder één dak vindt. Ook hebben we een aparte peutergroep, een basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Allemaal in gemeente Lingewaard.

Op alle plekken werken we vanuit dezelfde waarden, en met één visie. Ons doel is eenvoudig: we willen kinderen op de best mogelijke manier voorbereiden op hun toekomst. Zodat dat ze vol zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaan.

Samen in beweging!
Samenhang en samenwerken. Daar draait het allemaal om. We gaan voor hoge kwaliteit en stemmen onderwijs, opvang en opvoeding helemaal op elkaar af. Daarmee maken we de stap van opvang naar school kleiner. En de ontwikkelingsmogelijkheden van je kind groter.

We leren van en met elkaar. Kinderen én medewerkers. We zijn positief kritisch en willen het elke dag een beetje beter doen. Samen zijn we altijd in beweging!

Bestuurskantoor

Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge
Polseweg 13
6851 DA Huissen

Onderwijs

Tel: 026-3179930 (ma t/m vrij: 8:30-17:00 uur, pauze tussen 12:30-13:00 uur)
E-mail: info@delinge.nl

Kinderopvang

Tel: 026-3179933 (ma t/m vrij: 8:30-12:30 uur)
E-mail: kinderopvang@delinge.nl