Klachten

Klachten? Praat erover!
Bij De Linge doen we ons uiterste best voor je kind. Toch kan het gebeuren dat je vragen of klachten hebt over ons onderwijs of onze begeleiding. Praat er dan over met de pedagogisch medewerker, de leerkracht, of de schoolleiding. Zij kunnen je het beste helpen.

Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je op iedere locatie ook terecht bij een vertrouwenspersoon. De gegevens vind je op de website van jouw locatie.
Lukt het niet om tot een oplossing te komen? Neem dan contact op met de directeur-bestuurder van De Linge, via info@delinge.nl.

Daarnaast hebben we ook een externe vertrouwenspersoon. Dat is Annemarie van de Ven. Haar bereik je via annemarie@adviesgroeppauw.nl. 

Klachtenregeling voor primair onderwijs 
De Linge is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Vind je dat jouw klacht onvoldoende is afgehandeld, dan kun je klacht voorleggen aan deze commissie Je kunt dat op verschillende manieren doen:

Alle stappen die je kunt nemen, staan uitgebreid beschreven in de Klachtenregeling Primair Onderwijs van De Linge. Het reglement van de klachtencommissie GCBO lees je hier.

Klachtenregeling voor kinderopvang 
Onze kinderopvang is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar kun je ook terecht met klachten, als je er met onze medewerkers niet uitkomt. De Geschillencommissie probeert eerst het probleem door bemiddeling, advies of informatie op te lossen. Lukt dat niet? Dan doet de Geschillencommissie een bindende uitspraak voor alle partijen.

In het document Klachtenregeling Kinderopvang lees je over de stappen die je kunt zetten en over de verschillende contactpersonen.

Bestuurskantoor

Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge
Polseweg 13
6851 DA Huissen

Onderwijs

Tel: 026-3179930 (ma t/m vrij: 8:30-17:00 uur, pauze tussen 12:30-13:00 uur)
E-mail: info@delinge.nl

Kinderopvang

Tel: 026-3179933 (ma t/m vrij: 8:30-12:30 uur)
E-mail: kinderopvang@delinge.nl