IKC-directeur Donatushof

Wat word je opdracht als IKC-directeur van Jenaplan IKC Donatushof?

Natuurlijk hopen we dat je een duidelijke visie hebt op kinderopvang en onderwijs binnen een IKC en dan ook nog vanuit de Jenaplan-gedachte. Hierbinnen hebben we de afgelopen jaren onze koers bepaald conform de meest recente wetenschappelijke inzichten en dat willen we vasthouden. We ontwikkelen een kennisrijk thematisch curriculum in een doorgaande lijn. Daarin vormt taal in samenhang met wereldoriëntatie het hart van ons Jenaplanonderwijs en kunst, cultuur en creatieve vakken zijn hierin verweven. Dit alles leggen we vast in ons nieuwe IKC-meerjarenplan dat per augustus 2024 in gaat. Onze IKC-directeur zorgt dat wij samen onze focus houden op deze koers. Jij bent degene die sturing geeft aan dit proces van doorontwikkelen, uitbouwen en borgen.

Je bent integraal verantwoordelijk voor de kinderopvang en het basisonderwijs binnen ons IKC. De doorgaande lijn binnen Donatushof is van belang om vast te houden en door te ontwikkelen. Daarbij vraagt het feit dat ons IKC (tijdelijk) is gehuisvest op twee locaties hierin soms iets extra’s. Naast de inhoudelijke uitdaging om de doorgaande ontwikkellijn te verstevigen, vraagt dit ook om een stuk teamvorming tussen kinderopvang en onderwijs. Er is behoefte aan gezamenlijkheid en verbinding en daar zal de IKC-directeur een nadrukkelijke rol in nemen. Het team van IKC Donatushof (totaal zo’n 27 fte) is een team van hardwerkende, gemotiveerde collega’s; een mix van jong en oud, met meer en minder Jenaplan ervaring. Het team heeft sturing en ondersteuning nodig bij het vormgeven en uitvoeren van het beleid kinderopvang en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

Jenaplan IKC Donatushof heeft te maken met een krimp in leerlingaantallen en volgens de prognose zal deze de komende jaren nog wat verder doorzetten. Dit vraagt van onze directeur om scherp te sturen op de formatieplanning en de interne bedrijfsvoering. Je geeft inzicht en overzicht. En denkt in kansen en mogelijkheden. Daarbij het belang van onze kinderen nooit uit het oog verliezend en met een transparante communicatie naar het team en de ouders.

Je wordt niet alleen IKC-directeur, maar ook Linge-directeur. Je krijgt collega’s binnen de stichting om mee te sparren en samen te werken. Je bent onderdeel van een groter geheel en ook daar ligt een deel van je opdracht. Dit betekent dat je een actieve bijdrage levert aan het waarmaken van onze ambities zoals beschreven in ons strategisch beleidsplan. Je participeert in bovenschoolse overleggen en kunt daarbij over de ‘grenzen’ van je eigen IKC heen kijken.

Wij zijn een perfecte match, wanneer jij…

… graag onderdeel wordt van onze ‘Donatushof-samenleving in het klein’ door met onze kinderen samen deel te nemen aan vieringen en thema’s en op ons mooie groene schoolplein te vinden bent waar zij spelen en leren;
… graag werkt met een gemotiveerd team dat staat te trappelen om verder in haar kracht te komen;
… van betrokken en actief participerende ouders houdt, voor wie jij zichtbaar en benaderbaar bent;
… graag samenwerkt in een team van collega-directeuren en ondersteund wordt door ons bestuurskantoor.

Procedure

Ben jij die match? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren voor 6 november a.s. We werven intern en extern tegelijkertijd, waarbij interne kandidaten voorrang hebben bij gelijke geschiktheid.

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagavond 15 november 2023.
De tweede gespreksronde vindt plaats op maandagavond 20 november 2023.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Bestuurskantoor

Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge
Polseweg 13
6851 DA Huissen

Onderwijs

Tel: 026-3179930 (ma t/m vrij: 8:30-17:00 uur, pauze tussen 12:30-13:00 uur)
E-mail: info@delinge.nl

Kinderopvang

Tel: 026-3179933 (ma t/m vrij: 8:30-12:30 uur)
E-mail: kinderopvang@delinge.nl